Číslo 2/2022 časopisu Sovak

Obálka čísla 2/2022 časopisu Sovak

2/2022

Titulní strana: Rekonstrukce potrubí pod řekou Chrudimkou a jeho napojení do vodojemu ve Slatiňanech

 

Ivo Doskočil

První etapa rekonstrukce Vodárenské Soustavy Východní Čechy byla úspěšně dokončena        1


Stanislav Lovecký

Spolupráce mezi SOVAK ČR a Českou společností pro bezvýkopové technologie (CzSTT)       5


Marek Helcelet

26. národní konference o bezvýkopových technologiích           6


Michal Sodomka

Za jakých podmínek lze využít bezvýkopové technologie         9


Igor Fryč

Bezvýkopová výstavba kanalizačních sběračů – štolování, protlačování a štítování    11


Zpětné klapky s dvojitou excentricitou          17


František Kožíšek

Novela vyhlášky č. 409/2005 Sb.        18


Věra Bogdanova, Karel Frank

Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb. a její zavedení do praxe        20


Z regionů     24


Lenka Fremrová

Nové normy vodního hospodářství     26


Miroslav Kos

Produkce čistírenských kalů v roce 2020     31

 

Rekonstrukce potrubí pod řekou Chrudimkou a jeho napojení do vodojemu ve Slatiňanech