Číslo 3/2019 časopisu Sovak

Obálka čísla 3/2019 časopisu Sovak

3/2019 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Úpravna vody Turnov-Nudvojovice

Milan Hejduk

Rekonstrukce úpravny vody Turnov-Nudvojovice     1

Milan Hejduk

Přístupy Vodohospodářského sdružení Turnov k obnově majetku a k nové výstavbě     3

Pavel Punčochář

Světový den vody 2019 – téma Voda pro všechny je významné i v České republice       5

Filip Wanner, Radka Hušková

Náklady na odstraňování pesticidů a jejich metabolitů při výrobě pitné vody           8

Libor Novák, Martin Srb

Provozní zkušenosti s aktivačními systémy pracujícími v nutričně deficitních podmínkách fosforu      9

Případová studie: Výměna vodoměrů přinesla lepší služby a nižší náklady       16

Lenka Fremrová

Nové normy pro analýzu vody        18

Potrubí z tvárné litiny PAMatuje na uložení do agresivní půdy při výskytu bludných proudů           22

Z regionů    24

Marcela Zrubková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 – leden 2019       26

Radka Hušková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 – únor 2019  28

Miroslav Kos

Názory na budoucí využívání čistírenských kalů         30