Číslo 3/2020 časopisu Sovak

Obálka čísla 3/2020 časopisu Sovak

3/2020 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Čistírna odpadních vod Klatovy a Čistírna odpadních vod Měčín, Šumavské vodovody a kanalizace a. s. – 25 let

 
Václav Kutil, Michal Vlček

Šumavské vodovody a kanalizace a. s. slaví 25 let provozování       1

 

Pavel Punčochář

Voda a změna klimatu – téma Světového dne vody v roce 2020      4

 
SAINT-GOBAIN PAM v roce 2020           7

 

Petra Vrabcová

Modernizace úpravny vody v Herlíkovicích       8

 

Jan Plechatý

Stavby přihlášené do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019             11

 
Z regionů       18

 

Ondřej Beneš, Radka Hušková

Shrnutí dopadu nových legislativních opatření EU na obor VaK v ČR     20

 

Ocenění ze Švýcarska: Nejlepší inovací se stal „naslouchající“ vodoměr společnosti Kamstrup          24

 

Filip Wanner

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 v Irsku      26

 

Miroslav Kos

Hodnocení směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991, o čištění městských odpadních vod              29

 

Veletrh IFAT 2020: Umělá inteligence v nakládání s odpady          31