Číslo 3/2022 časopisu Sovak

Obálka čísla 3/2022 časopisu Sovak

3/2022
Titulní strana: Objekt nízkoteplotního sušení kalů na ČOV Přerov.

Miroslav Dundálek, Oto Zwettler, Miroslav Kos

Nízkoteplotní sušárna na ČOV Přerov          1

Pavel Punčochář

Světový den vody 2022: Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude       7

Vilém Žák

Světový den vody 2022  10

Petr Kubala

Úvaha hydrogeologa…  12

Kamstrup rozšiřuje portfolio inteligentních vodoměrů            14

Filip Mercl, Zdeněk Košnář, Pavel Tlustoš

Potenciál pyrolýzy ke zpracování čistírenských kalů z hlediska obsahu rizikových prvků a odstranění reziduí léčiv    16

Radka Hušková

Zpráva z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1       20

Společnost WILO CS, s. r. o., prezentuje výrobky pro pitnou a užitkovou vodu            23

Z regionů      24

Michaela Vojtěchovská Šrámková

Zpráva z jednání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku EU3         27

Filip Wanner, Marcela Zrubková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2    29