Číslo 4/2019 časopisu Sovak

Obálka čísla 4/2019 časopisu Sovak

4/2019 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Josef Nepovím

K problematice práv a povinností kvalifikovaných akcionářů z řad měst a obcí          1

Petr Kašička

Úspěšná prezentace českých vodohospodářských firem v Chorvatsku           5

Jan Plechatý

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2019, vyhlášení vítězných staveb soutěže Vodohospodářská stavba roku 2018       6

Radka Hušková

Strategický přístup k léčivům v životním prostředí      14

Jan Šefl

Filtrace systému Puech-Chabal úpravny vod v Plzni      16

Vliv mechanických vlastností tvárné litiny na konstrukci armatur  19

Případová studie: Jak zaznamenat 100 procent spotřeby vody?  20

Ivana Weinzettlová Jungová

Financování vodárenské infrastruktury  22

Z regionů    26

Ochrany potrubí z tvárné litiny proti agresivitě půdy a proti bludným proudům     28

Barbora Veselá

Povinnost připojení se na kanalizaci pro veřejnou potřebu    30

Marek Síbrt

SmVaK Ostrava: Časopis veřejnosti i zaměstnancům  31