Číslo 4/2020 časopisu Sovak

Obálka čísla 4/2020 časopisu Sovak

4/2020 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Na titulní straně je zachycena stavba retenční nádrže A v Hranicích, Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 


Vilém Žák

Úvodník          1


Ivana Weinzettlová Jungová

Dotace jsou pro nás příležitostí k rychlejší realizaci důležitých investic – rozhovor s ředitelem společnosti VaK Přerov Ing. M. Dundálkem       2


Jindřich Mrva

Oprava kanalizačního sběrače 1 200/1 800 na Komenského ulici v Přerově          3


Jindřich Mrva

Oprava vodovodní shybky pod řekou Bečvou v Přerově         4


Jana Říhová Ambrožová

Témata řešená na konferenci Vodárenská biologie 2020 v Praze     7

Prvky armatur snižující hygienická rizika pro pitnou vodu       11


Miroslav Kos

Vyhodnocení spotřeby a produkce energie na českých ČOV             12


Nové možnosti online monitoringu a odečtů spotřeby vody: lze je provádět i v odlehlých lokalitách bez možnosti připojení k datové a elektrické síti           18


Dana Baudišová, Petr Pumann, Vladislav Jakubů

Stanovení koliformních bakterií na CCA agaru              20


Ivana Weinzettlová Jungová

Financování vodárenské infrastruktury  24


Z regionů       26


Josef Nepovím, Miroslav Černý

Výkup akcií v akciové společnosti na základě squeeze-out, neboli vytěsnění       28


Radka Hušková

Zpráva z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1           31