Číslo 5/2020 časopisu Sovak

Obálka čísla 5/2020 časopisu Sovak

5/2020 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Na titulní straně je zachycen věžový vodojem SmVaK Ostrava v Petřvaldu na Karvinsku, který má akumulační kapacitu 500 metrů krychlových pitné vody.

 

Marek Síbrt

Koronavirus prověřuje naši připravenost – rozhovor s generálním ředitelem SmVaK Ostrava Ing. Anatolem Pšeničkou    1


Ladislav Tuhovčák, Jan Ručka, Tomáš Kučera, Roman Bouda, Lenka Kolářová, Jan Turčínek

Posuzování rizik veřejných vodovodů v působnosti SmVaK Ostrava       5


Marek Síbrt

Strom života: hravě k novým vědomostem o vodě v hlavě          9


Výběr podzemních a nadzemních hydrantů v praxi        11


Tomáš Mackuľak, Tomáš Csank, Lucia Birošová

Koronavírus SARS-CoV-2 v odpadových vodách – možné riziko?             12


Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019    16


Dánská zkušenost: detekce úniků vody je mnohem rychlejší a ušetří statisíce          20


Ivana Weinzettlová Jungová

Kvalita pitné vody z pohledu odborníků       22


Z regionů       24


Svatopluk Šeda

Hydrogeologický průzkum              27


Sanace azbestocementového potrubí bezvýkopovou technologií            30