Číslo 5/2022 časopisu Sovak

Obálka čísla 5/2022 časopisu Sovak.

5/2022 - celé číslo ve formátu PDF ke stažení zde.

Titulní strana: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., pečují o vodu již 150 let

Renata Hermanová

2022 – rok oslav brněnských vodáren     1

Jiří Rosický, Jiří Wanner, Martin Srb

Používání chytrých řešení ve vodním hospodářství        6

Martin Švéda

Směrnice NIS2 a kybernetická bezpečnost ve vodním hospodářství        10

Michaela Vojtěchovská Šrámková, Filip Wanner

Zpráva z konference Nové metody a postupy při provozování ČOV      13

Společnost Wilo CS prezentuje řešení pro ČOV: jemnobublinná aerace    16

Miroslav Florián

Používání upravených kalů na zemědělské půdě od roku 2021       18

Jiří Wanner

Prof. Ing. Petr Grau, DrSc., devadesátníkem           23

Z regionů    26

Michal Beneš

Kybernetické hrozby, které se mění v reálné nebezpečí       28