Číslo 6/2020 časopisu Sovak

Obálka čísla 6/2020 časopisu Sovak

6/2020 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Rekonstrukce prameniště Zádub – pohled na instalaci nové prefabrikované pramenní jímky (CHEVAK Cheb, a.s.)

Jan Adámek

Voda, vzácná samozřejmost…      1

 

Lukáš Nohejl, Adam Rýdl

Novela zákona o obchodních korporacích se zaměřením na vodárenské akciové společnosti    4

 

Pavel Punčochář

Využívání vodních zdrojů v Evropě a situace v České republice       7

 

Michael Pohořelý, Jaroslav Moško, Matěj Hušek

Spalování stabilizovaného čistírenskéhokalu pro recyklaci fosforu – náhled do Evropy      12

 

Radka Hušková

Zpráva z květnového jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1         18

 

Ondřej Beneš, Lenka Fremrová

Technické normy oboru vodovodů a kanalizací – quo vadis?  20

 

Jak odhalit plýtvání vodou? Pomocí chytrých vodoměrů!             22

 

Plunžrové ventily pro regulaci velkých tlakových spádů     23

 

Z regionů       24

 

Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Říha st., Adéla Šimůnková

Vzduchotechnika, provoz a údržba vodojemů včetně vhodné realizace filtračních sestav osazovaných do větracích průduchů        26

 

Česká voda – Czech Water, a. s.: Váš dodavatel nejen pro vzduchotechniku     31