Číslo 6/2021 časopisu Sovak

Obálka čísla 6/2020 časopisu Sovak

6/2021 - celé číslo je ke stažení v PDF zde.

Na titulní straně je zachycena stavba retenční nádrže Vinice pod Lochotínským parkem v Plzni.


Dana Veselá

Retenční nádrž Vinice – rozhovor s generálním ředitelem VODÁRNY PLZEŇ a. s. Ing. Jiřím Kozohorským, MBA        1

 

Dana Veselá

Zásadní vodohospodářská stavba pro Plzeň         2


Petr Brož

Průběh výstavby ÚV Želivka z pohledu zhotovitele         4


Richard Schejbal, Jiří Kratěna

Speciální problémy stavebního a strojně-technologického řešení při dostavbě filtrace GAU ÚV Želivka  9


140 let tradice výroby armatur v Hodoníně  16


Z regionů     20


Praktické využití HDD při výstavbě vodovodů a kanalizací z tvárné litiny systém DIREXIONAL® UNIVERSAL Ve        22


Jan Plechatý

Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020     23


Lenka Fremrová

Nové normy pro analýzu vody a související normy         28