Číslo 7-8/2020 časopisu Sovak

Obálka čísla 7–8/2020 časopisu Sovak

7-8/2020 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Zpřístupnění ČOV Olomouc veřejnosti během dne otevřených dveří. Objekt provozuje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 

Pavel Valkovič

Nové řídicí středisko Hubgrade ve Zlíně           1

 

Petra Vachová, Tomáš Kutal, Marta Urbánková

Moderní trendy rekonstrukce úpraven vody využitím membránové technologie. Doplnění nanofiltrace jako terciárního stupně úpravy na ÚV Domašov nad Bystřicí       3


Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., 2020        7


Pavel Punčochář

Pohled na budoucnost zdrojů pitné vody v České republice       10

 

Lenka Fremrová

Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení        16


Jana Zuzáková, Jana Kabátová, Zuzana Nováková, Jana Říhová Ambrožová, Lenka Vavruš­ková

Kontrola mikrobiologické kvality vody s využitím průtokové cytometrie – zkušenosti z procesu úpravy pitné vody 18


Robert Kořínek, Alena Kristová

Přínosy výzkumného projektu o věžových vodojemech     25


Miloš Dian

Rekonštrukcia aeračného systému ČOV Levice       30


Miroslav Kos

Zpráva OECD k financování zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod a povodňové ochrany         34


Josef Nepovím

K problematice umístění ovládacích armatur vodovodních přípojek  38


Z regionů    40


Vladimír Havlík

Hydraulické výpočty spadišť s přímým nátokem        44


Ivana Weinzettlová Jungová

Informační servis vodárenských společností    48


Iva Librová

Komunikační nástroje VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.      51


Využití potrubí z tvárné litiny INTEGRAL          53


Veronika Hanušová, Josef Jansa, Michal Hejduk

Testování možnosti postdenitrifikace za pomoci bionosičů Levapor        54


Filip Wanner, Marcela Zrubková

Zpráva z květnového zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2           56