Číslo 7-8/2021 časopisu Sovak

Obálka čísla 7-8/2021 časopisu Sovak

7–8/2021

Na titulní straně je zachycen věžový vodojem Moravská Huzová.

 

Antonín Kostrůnek, Jaroslav Pudel

VHS SITKA, s. r. o. – stavba věžového vodojemu Moravská Huzová          1


Petr Grau

30 let od konference IAWPRC Design and Operation of Large Wastewater Treatment Plants v Praze        4


Milan Hruša, Miroslav Kos, Ivo Šorm, Iveta Žabková

30 let od významných změn nejen v českém čistírenství          5


Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., 2021       8

 

Ivana Weinzettlová Jungová

Trendy digitalizace ve vodárenství     12


Jana Purnochová, Petr Sýkora, Jiří Štrupl

Zavádění BIM do vodohospodářské praxe  14


Ivana Weinzettlová Jungová

BIM a jeho využití           18

 

Ivana Weinzettlová Jungová

Multimédia ve vodárenských společnostech          20

 

Jaroslav Fuka, Miroslav Kos, Michael Pohořelý

Sušení a pyrolýza na ČOV Trutnov – první výsledky zkušebního provozu  24

 

TwinPlant – jaký význam má modelování digitálních dvojčat pro provoz čistírny odpadních vod?  29

 

Jana Říhová Ambrožová

Témata řešená na online konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2021        30


Hana Mlejnková et al.

Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR pro využití v systému včasného protiepidemického varování         34


Lukáš Nohejl

K výkladu pojmu odběratel v případě sdružených kanalizačních přípojek    40

 

Milan Míka

Webinář SOVAK ČR Propojení GIS a oceňování majetku pro VUME a VUPE      43

 

Barbora Tomčalová

Webinář SOVAK ČR Nový zákon o odpadech a jeho dopady na obor vodovodů a kanalizací           44

 

Z regionů     46

 

Martin Srb

Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., čestným členem International Water Association    51

 

Michaela Vojtěchovská Šrámková, Filip Wanner

Zápis z jednání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku EU3      52

 

Michaela Vojtěchovská Šrámková

Zpráva z jednání EurEau, Communication managers     53

 

Radka Hušková

Zpráva z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1  54

 

Kryštof Drnek

100 let plánů pražského vodovodu na užitkovou vodu    56