Číslo 7-8/2022 časopisu Sovak

Obálka čísla 7-8/2022 časopisu Sovak

Obsah časopisu Sovak 7–8/2022

 

Lenka Kolářová

Nová úpravna vody pro město Odry        1

Jan Švrček, Ludmila Dostálová

Investice do čistírenských provozů na Novojičínsku         4

Dalibor Jurčák

Rekonstrukce úpravny vody Klokočůvek v Oderských vrších        5

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., 2022        7

Pavel Punčochář

Vodárenské nádrže v České republice a sucho  11

Jan Pokorný, Petra Hesslerová

Aktivní úloha vzrostlého lesa v klimatu, oběhu vody a zadržování živin          16

Jakub Kovařík, Vilém Žák, Jan Kretek

Možnosti opětovného využití vyčištěných vod, potenciál v podmínkách ČR a limitující faktory     26

David Stránský, Ivana Kabelková

Koncepční hospodaření se srážkovými vodami v obcích            30

Tiroler Rohre GmbH – povrchová ochrana          36

Josef Nepovím

K problematice osvobození od placení stočného za odvádění srážkových vod (1. díl)     38

Michaela Vojtěchovská Šrámková

Počítáme s vodou 2021             42

Z regionů           46

Nová řešení pro snížení místní ztráty klapek s dvojitou excentricitou  48

Monitorování úniku, inteligentní příruby a další: SIMONA s rozšířeným portfoliem produktů na IFAT 2022     50

Radka Hušková, Václav Hošek

Zpráva z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1    52

Filip Wanner, Marcela Zrubková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2          54

Michaela Vojtěchovská Šrámková, Martin Vaníček

Zpráva z jednání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku EU3          56

Ondřej Beneš

Zápis z představenstva a valné hromady EurEau            57