Číslo 7-8/2023 časopisu Sovak

Obálka č. 7-8/2023 časopisu Sovak

7-8/2023

Titulní strana: Čistírna odpadních vod Opava

 

Anatol Pšenička, Martina Javorková

Měření uhlíkové stopy v podmínkách SmVaK Ostrava a potenciál jejího snižování       1

 

Martin Veselý, Adriana Bednaříková

GIS jako efektivní nástroj podpory plánování investic a kontrol armatur  4

 

Dalibor Jurčák, Lenka Kolářová

Rekonstrukce významného přivaděče pro zásobování jihu Ostravy provedená bezvýkopovou technologií         7

 

Miroslav Kos

Slunce neposílá faktury  8

 

Slyšíme to, co vy nevidíte         10

 

Tomáš Kučera, Renata Biela, Kristína Zelinová, Filip Mečíř

Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody        12

 

Milan Melč, Jiří Frýba, Rostislav Kasal, Marek Coufal

Strategie rozvoje fotovoltaických elektráren na vodohospodářských objektech      16

 

Vojtěch Bareš, Vladimír Havlík

Použití Manningovy rovnice při hydraulických výpočtech stok    22

 

22. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2023     28

Soutěž o nejlepší exponát Zlatá VOD–KA 2023    34

Soutěž o nejlepší expozici 2023          36

17. ročník Vodárenské soutěže zručnosti 2023     38

Fotosoutěž VODA 2023  40


Kryštof Drnek

Velká Praha a její vodárenská situace         44

 

Zpráva z valné hromady a zasedání představenstva EurEau        49


Z regionů     52


Michaela Vojtěchovská Šrámková

Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou          56


Daniel Marian, Jakub Adámek

Elektronické uzavírání smluv – 2. část         58