Číslo 9/2020 časopisu Sovak

Obálka čísla 9/2020 časopisu Sovak

9/2020 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana:Vodojem Loděnice (VAK Beroun)

Jiří Hruška

VAK Beroun – bilance a plány. Rozhovor s ředitelem VAK Beroun Mgr. Jiřím Paulem, MBA     1Jiří Novák, Petra Oppeltová

Ochranná pásma vodních zdrojů z pohledu právního i praktického  4Jiří Sedláček

Kybernetická bezpečnost  11Miroslav Dundálek

Stavba ČOV Přerov – kalová koncovka byla slavnostně zahájena  12Víte, co se děje ve vaší vodárenské síti?            13Michal Žoužela, Markéta Škrancová, Jiří Ježek

Stanovení množství odlehčovaných odpadních vod do řeky Svratky využitím přelivů stavidlové komory na přítoku do ČOV Brno-Modřice         14Poklopy a mříže SAINT-GOBAIN PAM  22SMART Metering voda        23Z regionů       24Tamara Pacholská, Pavla Šmejkalová, Zuzana Nováková

Odstraňovanie pesticídnych látok z pitnej vody pomocou pokročilých oxidačných procesov           26Jiří Skalický

Odborné vzdělávání na vodohospodářské škole ve Vysokém Mýtě      31