Číslo 9/2021 časopisu Sovak

Obálka čísla 9/2021 časopisu Sovak

9/2021 – celé číslo ve formátu PDF zde

Titulní strana: umělecké graffiti na armaturní stanici nedaleko řeky Vltavy v Českých Budějovicích Spletitá cesta vody, které připomíná 330 kilometrů dlouhou vodovodní síť, která se pod krajským městem nachází. Podobně zajímavou fasádu už mají tři budějovické objekty ve správě společnosti ČEVAK a. s.

Lubor Tomanec

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. stanula na prahu dospělosti      1


Filip Wanner

Odborný seminář Nové metody a postupy při provozování ČOV letos online       4


Jak vlastnosti potrubí z tvárné litiny pomáhají…? (1. díl)        8


Ladislava Matějů et al.

Potřebujeme právní rámec k opětovnému využití vody?         10


František Kožíšek et al.

Recyklace vody v budovách – přínos nebo problém pro provozovatele vodovodů a kanalizací?  21


Hodnocení stavu potrubí – účinný nástroj pro efektivní spravování vodohospodářských sítí  26


Správně provedený obsyp hydrantů – základ jejich spolehlivého fungování  27


Z regionů     28


Miroslav Kos

20 let od klíčového rozhodnutí pro české čistírenství  30