Číslo 9/2022 časopisu Sovak

Obálka čísla 9/2022 časopisu Sovak.

Obsah časopisu Sovak 9/2022

Na titulní straně je zachycen vodojem Horní Kamenice.

Mario Böhme

Historie severočeských vodovodních potrubí sahá hluboko do minulosti      1

Kateřina Kreislová, Hana Geiplová, Pavlína Fialová

Materiály a korozní rizika v prostředí čistíren odpadních vod    4

Jak vlastnosti potrubí z tvárné litiny pomáhají…?   (4. díl)       12

František Kožíšek, Petr Pumann, Hana Jeligová

Doporučení přijatelných koncentrací léčiv v pitné vodě           14

Ultrazvukové vodoměry, spolehlivá technologie s novým výkonem            18

Jana Říhová Ambrožová

Témata řešená na 2. online konferenci Vodárenská biologie 2022         20

Michaela Vojtěchovská Šrámková

Opětovné využití vody     24

Ivana Weinzettlová Jungová

Téma odlehčovacích komor na semináři SOVAK ČR            28

Z regionů      30

Cordonel® – inovativní ultrazvukové měření průtoku, teploty a monitorování tlaku pro inteligentnější síť        32

Ilona Líkařová, Petra Martinková, Pavel Procházka

Informační systém pro návštěvníky areálu Nové vodní linky ÚČOV Praha          33