Číslo 9/2023 časopisu Sovak

Obálka čísla 9/2023 časopisu Sovak.

9/2023

Titulní strana: Komunální čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě

 

Zdeněk Zelený, Jan Kadlec

Energetické hospodářství na čistírně odpadních vod v Havlíčkově Brodě    1

Lukáš Teklý

Cenová regulace ve vodárenství – nutné dobro           5

Zdeněk Horáček

Krátké shrnutí dopadů nového stavebního zákona do vodárenství     8

Jiří Wanner

70 let Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha        10

Radek Brůha, Petr Štěpán

Ztráty vody v Plzni pomáhá snižovat permanentní sledování sítě       18

Z regionů     22

Úspory elektrické energie a řízení dmychadel pomocí centrální jednotky          24

Filip Wanner

Konference Nové metody a postupy při provozování ČOV       25

Whistleblowing a zavedení vnitřního oznamovacího systému  29

Radka Hrdinová

Zpráva z konference Počítáme s vodou 2022         30