Obsah čísla 11/2018 časopisu Sovak

Obálka č. 11/2018 časopisu Sovak

11/2018 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Vodojem Zámek v Letovicích, provozovaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.

Lubomír Gloc
25 let VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
    1

Leona Paroulková
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., si letos připomíná čtvrt století od svého založení        2

Michaela Stehlíková
Sanace malých profilů vejčitého tvaru v pražské stokové síti  8

Modelový příklad: Nakolik se vyplatí technologie Kamstrup?          11

Jiří Hruška
Rozhovor s novým předsedou Svazku měst a obcí VKM
       12

Oldřich Vlasák, Petr Kašička
České vodohospodářské firmy se úspěšně prezentovaly v Pule      13

FRIALOC uzavírací armatura z PE – nový konstrukční přístup řeší staré problémy v uzavírací technice         14

Miroslav Kos
EU navrhuje zvýšenou transparentnost nakládání s kaly z čistíren odpadních vod
       16

Bezpečná, flexibilní a úsporná – dávkovací čerpadla SMART Digital XL pro výkony 0,075 až 200 l/h  17

Připravit se na suché sezony znamená budovat i modernizovat infrastrukturu      18

Novostavba, nebo rekonstrukce vodojemu?           20

Více než 30 let provozu a 1 milion pracovních cyklů? Ano, je to u regulačního ventilu možné!     23

Z regionů    24

Nová čistírna odpadních vod je na světě!         26

Evropský parlament schválil stanovisko k revizi Směrnice o pitné vodě        28

Miroslav Kos
Změna nakládání s čistírenskými kaly v Bavorsku           30