Čestní členové SOVAK ČR

Ing. Miroslav Riegl (1996)
Ing. Josef Kutil (1998)
Ing. Josef Kylián (1998)
Ing. Josef Novák (2002)
Ing. Jiří Rosický (2002)
Ing. Jaroslav Vrběcký (2002)
RNDr. Miroslav Vykydal (2002)
Ing. Zdeněk Sedláček (2002; †2011)
Ing. Vladimír Pytl (2003; †2015)
Petr Hudler (2005)
Ing. Jiří Pivrnec (2006)
Ing. Jaroslav Barták (2006)
Ing. Zdeněk Kouba (2006)
Ing. Josef Šverma (2007)
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl (2016)
Ing. Eva Krocová (2017)
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (2018)
Ing. František Barák (2019)
Ing. Jan Sedláček (2019)

Předání ocenění Čestný člen SOVAK ČR na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019

Na slavnostním večeru konference Provoz vodovodů a kanalizací se dne 5. 11. 2019 předávalo ocenění Čestný člen SOVAK ČR. Vyznamenáni titulem Čestný člen byli Ing. František Barák, dlouholetý předseda představenstva, a Ing. Jan Sedláček, dlouholetý člen představenstva.

Předání ocenění čestného členství na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2018

Ocenění na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2018 získal a čestným členem SOVAK ČR se stal RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Tento renomovaný odborník působil mimo jiné jako ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze, či ředitel odboru vodohospodářské politiky a vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství. V současné době se podílí na tvorbě koncepčních dokumentů vodního hospodářství, je členem mnoha pracovních komisí, např. VODA-SUCHO. RNDr. Pavel Punčochář je dlouhodobým spolupracovníkem a partnerem SOVAK ČR při řešení rozvojových koncepcí a aktivně se podílí svým rozhledem a schopností vytvářet vize na tvorbě náplně odborných konferencí, výstav a doprovodných akcí Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.