Činnost

Hlavními činnostmi SOVAK ČR jsou zejména:
    a) formulovat a hájit společné zájmy všech jeho členů ve věcech legislativních, technických a ekonomických;
   b) zabezpečovat koordinaci činnosti a služeb podle potřeb a zájmů svých členů, zejména informačního, poradenského a vzdělávacího charakteru;
    c) spolupracovat s odbornými organizacemi v tuzemsku a v zahraničí;
    d) pro potřeby svých členů vydávat odborný časopis a zajišťovat chod webových stránek spolku.

SOVAK ČR je členem EurEau (Evropský svaz národních asociací dodavatelů vody a poskytovatelů služeb odpadních vod) a spolupracuje s celou řadou významných organizací (v oblasti legislativy, ekonomických nástrojů, rozvoje odvětví a technické normalizace s MZe ČR, MŽP ČR, MF ČR, MZd ČR, SMO a se SVH; v oblasti vzdělávání s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností (ČVTVHS), Institutem environmentálních služeb (IES), Výzkumným ústavem vodohospodářským (VÚV), VŠCHT a ČVUT; s mezinárodními institucemi AVS, EWA, IWA, DGV, DVGW, ATV, OVGW a EUREAU; se sdělovacími prostředky na místní, regionální a celostátní úrovni).