Oslava VÚV TGM
23. 10. 2019

100 let Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Logo oslav VÚV TGM

Rok 2019 se pro Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., nesl ve znamení oslav stého výročí založení. Přípravy na tento, pro ústav významný rok, započaly již v roce 2018. Ústav se například obrátil na studenty fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a formou soutěže vybral grafický návrh, který prezentoval významné výročí a ústav provázel po celý rok 2019.

Samotný rok 2019 pak byla jedna velká akce oslavující sté narozeniny VÚV. Vše nastartovala konference konaná u příležitosti oslav Světového dne vody, tradičně uspořádaná v březnu v Kongresovém centru Praha. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. se na této pro vodohospodáře významné akci prezentoval souborem historických velkoformátových fotografií, pro ústav významný rok připomněl posluchačům konference hned v úvodu ředitel ústavu Tomáš Urban.

Prezentace VÚV TGM na Světovém dnu vody 2019
Křest publikace na oslavě stého výročí VÚV TGM v Dejvicích

Oslava stého výročí založení naší instituce vyvrcholila 24. září 2019. V krásném prostředí hotelu International v pražských Dejvicích se více než 170 pozvaných hostů mohlo seznámit s dlouhou a pestrou historií výstavby areálu instituce i řadou vědeckých experimentů a dobové techniky používané při návrzích řešení budoucích významných vodních děl Československa a České republiky. Při této příležitosti proběhl křest publikace 100 let činnosti Výzkumného ústavu vodohospodářského – historie ve fotografiích seznamující čtenáře s činností a proměnami naší instituce v jednotlivých desetiletích od 20. let 20. století po současnost.

Celá řada dalších akcí pak provázela rok 2019. Za zmínku stojí uspořádání sportovně-společenské akce Vodohospodářská 50, které se zúčastnilo na 660 sportovců. Připomenutí stého výročí pak probíhalo i na akademické půdě. Celkem 10 univerzit navštíví putovní výstava (zastavila se mimo jiné i v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky) prezentující nejen historii ústavu, ale i současnou práci a aktivity. Akcí v tomto roce, přímo i nepřímo spojených s oslavami kulatého výročí, bylo pochopitelně více. Ať už se jedná o plavbu historickým parníkem Vltava z Podbaby pod Karlův most a zpět pro všechny zaměstnance, či den otevřených dveří (v pražské centrále i na pobočkách v Brně a Ostravě).

Sportovně-společenské akce Vodohospodářská 50
Oslava stého výročí VÚV TGM v Dejvicích

Brněnská pobočka při příležitosti oslav 70. výročí své existence pořádala velmi pozitivně hodnocený koncert pod širým nebem, v pražské centrále se v posledních květnových dnech zase uskutečnilo neformální setkání vodohospodářů. Jako jednu z posledních oficiálních akcí připravujeme výstavu v Senátu České republiky, na které bude oficiálně pokřtěna kniha podrobně popisující stoletou historii ústavu.

Podrobnější informaci o výročí Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., přinese časopis Sovak. 

Ing. Tomáš Urban
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.