IWA Eastern European Young Water Professionals Conference
25. 10. 2019

11th Eastern European Young Water Professionals Conference v Praze

11th Eastern European Young Water Professionals Conference

Ve dnech 1. – 5. října 2019 se v Praze konal 11. ročník Eastern European Young Water Professionals Conference, na které se organizačně podílela česká kapitola Young Water Professionals a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha). Záštitu konferenci kromě několika univerzit udělily také SOVAK ČR a Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA).

Konference se zúčastnilo téměř 200 účastníků (195) nejen z východní Evropy, jak by se podle názvu konference mohlo zdát. Mezi účastníky se kromě Evropanů našli také zástupci z Austrálie, Mexika, Brazílie, Jižní Koreje, Jihoafrické republiky nebo Indie. Hlavní program konference byl v rámci dvou dní rozdělen do dvou paralelních sekcí – pitná voda a voda odpadní. Zaznělo mnoho zajímavých přednášek, mezi kterými bylo i české a slovenské zastoupení. Prezentováno bylo také 58 posterů, jejichž autoři měli možnost bleskové, tříminutové prezentace.

11th Eastern European Young Water Professionals Conference
11th Eastern European Young Water Professionals Conference

V rámci konference byla zástupci programového výboru vybrána nejlepší přednáška z každé sekce a nejlepší poster. I zde bylo české a slovenské zastoupení – ocenění za nejlepší přednášku ze sekce pitná voda převzal Ing. Ronald Zakhar ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě s přednáškou Comparison of different adsorpiton materials for pentavalent arsenic removal from drinking water a ocenění za nejlepší poster Ing. Vojtěch Kouba z VŠCHT Praha s posterem Pilot-scale experiences with partial nitritation treating anaerobically pre-treated sewage. Výherci budou mít možnost zúčastnit se zdarma dalšího ročníku konference, který se bude konat v hlavním městě Lotyšska, Rize.

Poslední den konference byly na programu exkurze na Úpravnu vody Podolí a prohlídka pražského centra. Konference byla i vyvrcholením dosavadní aktivity české kapitoly YWP, během konference byla oznámena její oficiální registrace v Mezinárodní asociaci pro vodu IWA.

Zprávu o konferenci přinese i časopis Sovak.

Ing. Filip Harciník
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.