Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021
17. 8. 2021

19. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021

Rádi bychom vás tímto informovali, že v současné době intenzivně připravujeme naší tradiční konferenci Provoz vodovodů a kanalizací. Vzhledem k nepředvídatelné situaci ve vývoji nemoci covid-19 a návazně zaváděných opatřeních, rozhodlo představenstvo SOVAK ČR, že proběhne stejně jako v minulém roce digitální formou. Vysílání této odborné vodohospodářské konference, kterou SOVAK ČR již tradičně pořádá, proběhne ve čtyřech tematických částech vysílaných postupně on-line: 2. 11. 2021 České vodárenství v EU kontextu – současnost a vývoj / Setkání se zástupci nejvýznamnějších regulátorů oboru vodárenství, 3. 11. 2021 Pitná voda a 5. 11. 2021 Odpadní vody. Na programu bude mimo jiné srovnání vodárenství České republiky s vybranými evropskými státy a představení evropských legislativních trendů zásadně ovlivňujících obor vodárenství. Zcela nový formát bude mít vystoupení zástupců ministerstev, která vytvářejí regulatorní rámec pro fungování vodárenského oboru. Součástí programu bude rovněž představení „Pozičního dokumentu“ společně zpracovaného SOVAK ČR a SVH ČR, formulujícího základní potřeby vodohospodářského a vodárenského odvětví pro nadcházející období. Sekce pro pitnou a odpadní vodu se zaměří na aktuální témata v kombinaci s informacemi o nejnovějších aplikacích vědy a výzkumu. Zazní například přednášky o problematice ochranných pásem vodních zdrojů, satelitního sledování úniků vody, zpracování čistírenských kalů na hnojivo, či aktuální informace o možnostech aplikace kalů na zemědělskou půdu. Akce proběhne pod záštitou ministra zemědělství.

Pro více informací sledujte akci v Kalendáři událostí a nabídku reklamních služeb pro partnery naleznete zde.

Těšíme se na online viděnou!