Slavnostní zahájení Mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2023
23. 5. 2023

22. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2023 byl zahájen

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2023 byla dne 23. 5. slavnostně zahájena v Praze na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR), akci organizuje společnost Exponex, s.r.o. Po tři dny nabídne výstava přehled o nejnovějších trendech v oboru vodovodů a kanalizací.

Záštitu výstavě poskytli ministr zemědělství Zdeňka Nekuly, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., (SVH ČR), Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA). Při zahájení návštěvníky výstavy uvítali Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR, Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR; RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva SVH ČR a zároveň generální ředitel Povodí Vltavy, s.p.; Ing. Aleš Kendík, vrchní ředitel sekce vodního hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR; Mgr. Jiří Valenta, náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR; Bc. Michal Hroza, člen rady hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, Magistrát hl. m. Prahy.

Slavnostní zahájení Mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2023

Výstava se koná po čtyřleté přestávce místo obvyklých dvou, což bylo vynuceno covidovou pandemií. SOVAK ČR využil čas mezi jednotlivými ročníky k přípravě řady novinek, ale také k organizaci tradičních a velice žádaných částí doprovodného programu. Zásadní novinkou je společný stánek organizací reprezentujících vodohospodáře. Stánek SOVAK ČR umístěný v hale 4 pod číslem 30 tak bude nově patřit také kolegům z SVH ČR a z CzWA. „Vodohospodáři tímto způsobem chtějí ukázat jednotu a vůli společně pracovat na budoucnosti vodohospodářského sektoru,“ uvedl Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR. Upozornit na vodní hospodářství jako perspektivní obor chce SOVAK ČR mimo jiné i vytvořením prostoru pro prezentaci také z hlediska výzkumu, studia i budoucího zaměstnání pro vysoké a vyšší odborné školy. Ty budou na výstavě prezentovat  nabídku svých studijních oborů, ale také výsledky výzkumných prací. Zastoupeny jsou následující instituce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto; Česká zemědělská univerzita v Praze; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod; Stavební fakulta ČVUT v Praze, Vodohospodářské katedry; Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT v Brně a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Katedra environmentálního inženýrství. Zájemci o vodohospodářské studium si tak budou moct vytvořit přehled o nabídce studijních oborů v hale 4.

Akce se v areálu výstaviště letos zúčastní téměř 300 firem z České republiky a zahraničí. Cílem mezinárodní výstavy je představit oboru inovativní technologie, novou techniku a technická řešení, která umožňují udržovat vodní i kanalizační infrastrukturu v nadstandardní úrovni a přitom plnit stále přísnější legislativní požadavky. Hlavními tématy budou hospodaření s pitnou vodou, kvalita; problematika extrémních jevů – sucho, povodně a jejich zvládání; hospodaření s dešťovými vodami; recyklace vyčištěných odpadních vod; energetika ve vodárenství; ochrana vodních zdrojů; nové technologie v oboru; hospodaření s kaly; cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství; legislativa; dotační politika. 

Součástí třídenní akce bude také bohatý odborný doprovodný program. V přednáškovém sále ve vstupní hale III  tak proběhnou téměř dvě desítky přednášek. „Hlavním tématem doprovodného programu druhého dne bude legislativa. Slovo budou mít především zástupci Ministerstva zemědělství. Mluvit se bude o rozsahu regulace z pohledu ministerstva, o povinnostech vlastníků a provozovatelů VaK, rozebereme Směrnici o čištění městských odpadních vod, podíváme se na novelu vyhlášky č. 428/2001 Sb. a také se dozvíme, jaký vliv má klimatická změna na vodní zdroje,“ doplňuje Ing. Vilém Žák. Více o doprovodném odborném programu výstavy se dozvíte zde.

Doprovodný program pořadatelé a organizátoři obohatili již tradičně o řadu soutěží. Odborná komise bude vybírat nejlepší exponát v soutěži ZLATÁ VOD-KA 2023, oceněny budou také nejlepší expozice. Montéři vodohospodářských společností se utkají ve Vodárenské soutěži zručnosti, a to na volné ploše před halou 3. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavu dvaceti vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2023 na téma Kudy teče voda.

Výstavu ocení starostové měst a obcí a zástupci komunální sféry, provozovatelé vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanti či investoři, zástupci průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všichni, které problematika vodohospodářství zajímá. Je možné ji navštívit v této provozní době:

  • 23. 5. 2023: 10.00–18.00 hod.
  • 24. 5. 2023: 10.00–18.00 hod.
  • 25. 5. 2023: 10.00–16.00 hod.

Výstavu SOVAK ČR pořádá již od roku 1995. S její historií se lze seznámit zde.

Ing. Vilém Žák
ředitel a člen představenstva SOVAK ČR