19. 11. 2021

Aktualizace rubriky Časté dotazy – téma neočkovaných zaměstnanců

Odpověď na dotaz ohledně postupu zaměstnavatele vůči neočkovaným zaměstnancům zpracovala Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise SOVAK ČR.

Znění dotazu bylo následující:

Obracím se na vás s žádostí o sdělení, jakým způsobem můžeme jako zaměstnavatel postupovat vůči neočkovaným zaměstnancům. Máme nějakou právně podloženou možnost postupu vůči této skupině zaměstnanců? Stávající stav je ten, že cca 2/3 zodpovědných zaměstnanců jsou očkovaní a 1/3 je neočkovaných (ani jeden ze zdravotních důvodů) a dle jejich sdělení očkování neplánují a nechtějí jej z principu omezování osobní svobody a svobodného rozhodování o svém zdraví. S tímto nezodpovědným přístupem se jako zaměstnavatel neztotožňujeme, ale nevíme, jak postupovat abychom nediskriminovali a postupovali v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

Více se dozvědí řádní členové zde.