4. 5. 2021

Aktualizace rubriky Časté dotazy – téma odběratelské smlouvy

Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci nastavení smluvního limitu dodávané vody.

Znění dotazu bylo následující:

„Aktuálně řešíme problém s našimi stávajícími (i budoucími) odběrateli, kde ve stávající odběratelské smlouvě uvádíme garantované množství a limit dodávané vody. V roce 2018 nám z důvodu tepla a sucha začaly obrovské problémy s poklesem přítoků vody z našich pramenišť, byli jsme nuceni opakovaně použít záložní zdroj od jiného našeho smluvního dodavatele atd. Problém je, že u nově uzavíraných smluv již nemůžeme každému odběrateli garantovat takto stanovená množství a limity. Prosím o sdělení, jak příslušná ustanovení odběratelské smlouvy upravit (u nových odběratelů) a jak postupovat u stávajících platných smluvních vztahů.“ 

Více se dozvědí řádní členové zde.