23. 12. 2021

Aktualizace rubriky Časté dotazy – téma pojem rekonstrukce

Na základě dotazu připravila odpověď Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise SOVAK ČR, ve věci výkladu pojmu rekonstrukce. 

Znění dotazů bylo následující:

V současné době připravujeme „rekonstrukci“ hlavního průtahu města, při které by mělo dojít také k výměně inženýrských sítí. Ve výběrovém řízení i ve smlouvě s projektantem jsme použili slovní spojení „rekonstrukce kanalizace“ a „rekonstrukce vodovodu“ a nyní nemůžeme s projektantem najít shodu ve výkladu tohoto pojmenování.

Více se dozvědí řádní členové zde.