1. 6. 2021

Aktualizace rubriky Dotační výzvy k 1. 6. 2021

Další zajímavé výzvy aktuálně zveřejnil Modernizační fond spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Od 14. 7. 2021 bude možné čerpat finanční prostředky na instalaci fotovoltaické elektrárny, a to buď s instalovaným výkonem do nebo nad 1 MWp. Cílem těchto dotací je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Více se dozvědí řádní členové v rubrice Informace pro členy zde.