25. 8. 2021

Aktualizace rubriky Dotační výzvy k 25. 8. 2021

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo nové výzvy v prioritní ose 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu. 

Výzva č. 156 sleduje specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny a výzva č. 157 specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Více se dozvědí řádní členové v rubrice Informace pro členy zde.