9. 2. 2024

Aktualizace rubriky Odborné dotazy – téma fakturace

Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravil SOVAK ČR odpověď ve věci fakturace ve vazbě na změnu sazby daně z přidané hodnoty.

Znění dotazů bylo následující:

Žádám o sdělení způsobu správné fakturace  v rámci změny DPH od 1. 1. 2024 (v souladu s konsolidačním balíčkem bylo vodné a stočné od 1. 1. 2024 zatíženo sazbou DPH ve výši 12 %, oproti původnímu DPH do 31. 1. 2023 které činilo 10 %).

Více se dozvědí řádní členové zde