12. 2. 2024

Aktualizace rubriky Odborné dotazy – téma obsahu smlouvy

Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravil SOVAK ČR odpověď ve věci obsahu smlouvy.

Znění dotazů bylo následující:

Má SOVAK ČR nějaký „vzor“ smlouvy pro dodávky vody a odvod vod odpadních? Nebo nějaký soupis, co podle nejnovější legislativy musí být obsaženo, co naopak nesmí, apod. Je něco takového k dispozici?

Více se dozvědí řádní členové zde