11. 5. 2023

Aktualizace rubriky Odborné dotazy – téma postupu při rozporu s kanalizačním řádem

Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při rozporu s kanalizačním řádem.

Znění dotazů bylo následující:

Dotaz

Průmyslový areál rozdělený mezi 2 majitele, spadající vypouštěným objemem pod zákon o vodovodech a kanalizacích, kde pouze přes jednoho majitele odchází odpadní voda do veřejné kanalizace a následně na městskou ČOV na základě platné smlouvy s VaK. Majitelé mají mezi sebou také smlouvu na jejímž základě funguje ta propojená areálová kanalizace. Bohužel tam mají problém s limity na soli a kovy a jsou tak mimo limity kanalizačního řádu, za což jim byly již uděleny pokuty. Co se stane pokud nebudou situaci řešit a budou dostávat další a další pokuty z hlediska zákona? Existuje nějaké další řešení mimo to, že si udělají předčištění před vypuštěním do veřejné kanalizace?

Více se dozvědí řádní členové zde.