Webové stránky Státního zdravotního ústavu
27. 3. 2020

Aktualizace stanoviska SZÚ k nakládání s použitými OOP

Dne 24. 3. 2030 aktualizoval Státní zdravotní ústav (SZÚ) stanovisko pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami (zejména roušky, respirátory, rukavice). V souladu s aktualizovanými informacemi doporučujeme na pracovištích vodohospodářských společností použité OOP soustřeďovat do jednorázových pytlů a likvidovat po uzavření společně s ostatním směsným odpadem (tedy nikoliv jako odpad typu 15 02 02). 

Aktualizovaná stanoviska Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů naleznete na stránkách SZÚ zde.