10. 11. 2020

Aktualizace tabulky Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě k 10. 11. 2020

SOVAK ČR se zabývá v měsíci listopadu čtyřmi návrhy vyhlášek – návrh vyhlášky o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování údajů do informačních systémů veřejné správy a návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. Připomínky lze zasílat do 18. 11. Dalšími návrhy vyhlášek jsou návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů a návrh vyhlášky o stanovení způsobu výpočtu výše náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Termín pro zaslání připomínek je v těchto případech do 16. 11. Řádní členové SOVAK ČR se mohou v případě připomínek k těmto dokumentům obrátit přímo na SOVAK ČR na e-mail sovak@sovak.cz nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR, které bude zveřejněno pro řádné členy v rubrice Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě. Již uplatněné připomínky k další aktuální legislativě si mohou řádní členové přečíst zde.