10. 2. 2021

Aktualizace tabulky Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě k 10. 2. 2021

SOVAK ČR se zabýval v lednu a únoru materiály a legislativními návrhy, ke kterým patřily Koncepce SMART Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony, Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR a Zpráva o životním prostředí ČR (2019). Již uplatněné připomínky si mohou řádní členové přečíst zde.

Aktuálně je možné stále zasílat připomínky, a to do 15. 2. 2021 k návrhu vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a do 22. 2. 2021 k novele zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Řádní členové SOVAK ČR se mohou v případě připomínek k těmto dokumentům obrátit přímo na SOVAK ČR na e-mail sovak@sovak.cz nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR, které bude zveřejněno pro řádné členy v rubrice Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě