12. 4. 2021

Aktualizace tabulky Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě k 12. 4. 2021

Byla aktualizována tabulka Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě. Řádní členové mohou nyní zasílat připomínky k Národnímu plánu obnovy. 

Aktuálně probíhá připomínkovací řízení k novele zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a také k Národnímu plánu obnovy. Řádní členové SOVAK ČR mohou zasílat k vodnímu zákonu připomínky do 21. 4. 2021 a k Národnímu plánu obnovy do 15. 4. 2021. Mohou se obrátit s návrhy připomínek přímo na SOVAK ČR na e-mail tomcalova@sovak.cz nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR, které bude zveřejněno pro řádné členy v rubrice Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě