15. 12. 2020

Aktualizace tabulky Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě k 14. 12. 2020

SOVAK ČR se zabýval v měsíci listopadu materiály a legislativními návrhy, ke kterým patřily například novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, novela vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, a návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Již uplatněné připomínky k další aktuální legislativě si mohou řádní členové přečíst zde.

Aktuálně je možné stále zasílat připomínky, a to do 21. 12. 2020 k návrhu vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Řádní členové SOVAK ČR se mohou v případě připomínek k těmto dokumentům obrátit přímo na SOVAK ČR na e-mail sovak@sovak.cz nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR, které bude zveřejněno pro řádné členy v rubrice Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě