8. 6. 2021

Aktualizace tabulky Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě k 8. 6. 2021

SOVAK ČR se zabýval v květnu pěti legislativními návrhy.

Byly jimi mimo jiné Návrh Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021—2027, Programový dokumentu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, či Aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu. Uplatněné připomínky si mohou řádní členové přečíst zde. Aktuálně probíhá ještě připomínkovací řízení k návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, k němuž se mohou řádní členové SOVAK ČR vyjádřit do 18. 6. 2021. Mohou se obrátit s návrhy připomínek přímo na SOVAK ČR na e-mail tomcalova@sovak.cz nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR, které bude zveřejněno pro řádné členy v rubrice Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě.