Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR a Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR na tiskové konferenci Posezení nad vodou.
30. 1. 2019

Ceny vody a odlehčovací komory na tiskové konferenci SOVAK ČR Posezení nad vodou

Tisková konference SOVAK ČR Posezení nad vodou konaná dne 30. 1. v prostorách SOVAK ČR se věnovala aktuálním tématům vodohospodářského oboru a vystoupili na ní  Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR a Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR. 

Křest Příručky provozovatel čistírny odpadních vod a Příručky provozovatele stokové sítě.

Hlavní témata:

  1. Výše plateb za vodné a stočné v roce 2019 – meziroční porovnání, trendy, podrobná grafická prezentace
  2. Aktuální informace k odlehčovacím komorám
  3. Křest Příručky provozovatele čistírny odpadních vod a Příručky provozovatele stokové sítě