28. 1. 2019

Členským státům EU neplnící požadavky práva EU bude hrozit ztráta dotací

Rozpočtový výbor Evropského parlamentu dne 13. 12. 2018 schválil průvodní zprávu k návrhu nového nařízení EU pro zlepšení ochrany fondů EU. Pro členské státy, které jsou významně závislé na čerpání z unijního rozpočtu má jak návrh nařízení, tak i body v této zprávě zásadní důležitost.

Vlastním cílem návrhu nařízení je zpřísnění podmínek pro čerpání fondů EU a podmínečnost čerpání s ohledem na úroveň plnění podmínek jak primárního, tak i sekundárního práva EU. Státy, které mají problém s korupcí či zneužíváním dotací či ty státy, které včas neimplementují legislativu EU a nejsou aktivní ani v plnění rozhodnutí Evropského soudního dvora, budou zbaveny práva čerpat dotace.

Vlastním pověřeným výkonným orgánem, který bude vyhodnocovat pochybení členských států, se má stát Evropská komise. Mezi její pravomoci se tak dostane možnost redukovat předfinancování či kompletně zastavit dotační podporu EU v návaznosti na výše uvedené pravidelně aktualizované vyhodnocení. V případě nápravy na straně členských států bude Evropská komise oprávněna opět podporu obnovit.

Je vhodné připomenout, že právě implementace práva životního prostředí patří mezi nejčastěji řešené oblasti Evropským soudním dvorem a řada aktuálně platných rozsudků směrem k členským státům se dotýká oblasti nedostatečné ochrany vod či hospodaření s odpady. I proto je na straně ČR nutná vysoká obezřetnost v procesu vypořádání požadavků a podmínek Evropské komise pro případy tzv. infringements, které mohou v negativním případě končit právě u Evropského soudního dvora.

EU tak mimo standardní postup, zahrnující udělování jednorázových a pravidelných pokut získá další a vysoce efektivní nástroj k vynucování práva EU. Posledním krokem ke schválení návrhu nařízení ještě v letošním roce je kladné projednání na úrovni Rady EU a Evropského parlamentu.

 

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA. LL.M.
člen představenstva SOVAK ČR
benes@sovak.cz