Obálka Desatera správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury
3. 5. 2019

Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury

SOVAK ČR připravil ve spolupráci se SMO ČR Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury, které je určené především pro obce a malá města. Materiál byl zveřejněn jako příloha časopisu Moderní obec č. 4/2019.

V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou dány zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Rovněž jsou ve stručnosti představeny základní modely provozování vodohospodářské infrastruktury v České republice, vycházející z metodiky Státního fondu životního prostředí ČR.

Samotné desatero, které je stěžejní částí materiálu, zahrnuje následující body:

  1. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
  2. Evidence vodovodů a kanalizací
  3. Oprávnění a odborná způsobilost k provozování vodovodů nebo kanalizací
  4. Provozně související vodovody a kanalizace
  5. Práva a povinnosti
  6. Jakost vody
  7. Smlouva o dodávce pitné vody a smlouva o odvádění a čištění odpadní vody
  8. Vodné a stočné
  9. Plán financování obnovy
  10. Regulace oboru a správní delikty

Desatero si lze stáhnout ve formátu PDF zde