20. 3. 2020

Distribuce ochranných pomůcek pro členy SOVAK ČR 

SOVAK ČR v uplynulých dnech vyjednával s Ministerstvem zemědělství o zajištění ochranných pomůcek zejména pro zaměstnance čistíren odpadních vod.  

Ministerstvu zemědělství se podařilo ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR (HZS ČR) ve velmi krátké době vyjednat pro pracovníky čistíren odpadních vod 2 000 masek jako bezplatnou zápůjčku ze státních hmotných rezerv. SOVAK ČR provedl zrychlené poptávkové řízení a dnes 20. 3. 2020 od 12 hodin již probíhala distribuce masek na vybrané vodárenské společnosti zařazené mezi příjemce těchto ochranných pomůcek na základě kritéria počtu odkanalizovaných obyvatel. Podařilo se tak pro členy SOVAK ČR zajistit ochranné prostředky, které naléhavě potřebují.  

HZS ČR masky zdarma zapůjčí až na dobu 60 dní. SOVAK ČR má přislíbenu další dodávku masek, které budou koncem příštího týdne členům SOVAK ČR nabízeny podle jejich požadavků k odprodeji.

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR