24. ročníku veletrhu Ecomondo
1. 9. 2020

ECOMONDO 2020, Green Deal přistává na plošině připravené skupinou Italian Exhibition Group

Ekologická udržitelnost: Evropská komise posiluje systémovou reakci i prostřednictvím Recovery Fundu pro obnovu kontinentu. 24. ročník výstavy „Green Technology Expo“ na výstavišti v Rimini, která se koná od 3. do 6. listopadu 2020, je zaměřen na firmy, experty, veřejné a soukromé subjekty, které mají rozhodovací pravomoci a jsou připraveny společně přepsat budoucnost země a Středozemí.

S Green Dealem byl kurz nastaven v Bruselu a Itálie je připravena sehrát rozhodující roli. Hospodářská obnova kontinentu přichází se zelenou ekonomikou ve všech jejích podobách. Jedná se o zásadní projekt, díky němuž je Evropa prvním politickým hráčem na světě, který vytyčil cíl vynulovat emise oxidu uhličitého do roku 2050, k čemuž se přidává zelený restart z dopadů Covid-19. Výzkum, inovace, nové technologie, veřejné politiky v oblasti zelené ekonomiky a soukromých investic: Itálie nasazuje svou inteligenci s podnikatelským ekosystémem, který má v úmyslu hrát klíčovou roli v hospodářské a sociální obnově země a chce to ukázat na 24. ročníku veletrhu Ecomondo, tj. Green Technology Expo, organizovaném skupinou IEG – Italian Exhibition Group, který se bude konat od 3. do 6. listopadu 2020 na výstavišti v Rimini ve jménu zásady #safebusiness, kterou skupina IEG navrhla pro všechny své akce (www.iegexpo.it/it/safebusiness).

Výstavní makrosektory oběhového a zeleného hospodářství jsou čtyři: Odpady a zdroje; Voda (s integrovaným vodním cyklem), Biohospodářství; Sanace a Hydrogeologické riziko. Pod vědeckým dohledem profesora Fabia Favy a Mezinárodního vědeckého výboru Ecomondo 2020 budou plošinou, na kterou evropský Green Deal přistane v Itálii.

Bude to místo setkání vědy, veřejných a soukromých činitelů s rozhodovací pravomocí, občanské společnosti a podniků, jehož cílem bude konstruktivní dialog o technologických odpovědích a vizích, který jen čeká na implementaci. Evropská komise, OECD a další významné mezinárodní organizace společně s Conai, Agenzia Ice, ARERA, Consorzio Italiano Biogas, Consorzio Italiano Compostatori, Water Alliance, Italskou Národní radou pro výzkum, ENEA, ISPRA, Státním vyšším zdravotnickým ústavem, Fise Unicircular, Fise Assoambiente, Nadací pro udržitelný rozvoj, Utilitalia, ministerstvem životního prostředí, ministerstvem pro ekonomický rozvoj, Zemědělskou unií, Potravinářskou unií, Chemickou unií, Asociací biologických plastů, Legambiente, národním technologickým uskupením budou strategickými partnery hodnotového řetězce této výstavy. Výstavní prostory a prostory pro veřejná setkání na veletrhu byly přehodnoceny podle zásady projektu #safebusiness, kterou skupina IEG navrhla (www.iegexpo.it/it/safebusiness) s cílem zajistit bezpečnost každé fáze akce pro vystavovatele, hosty i personál.

V tomto procesu přepracování prostor a zvyků na veletrhu Ecomondo mezitím zavedla komunikační kanály během digitálních setkání v rámci projektů Connect Talk and Share, které začaly v květnu. Od evropské politiky k národní politice, veřejným službám, udržitelným technologiím: manažeři, občanská společnost, politici se budou moci konfrontovat a předávat komunitě Ecomondo aktuální informace a hodnotu v rámci témat Green.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora,

Linda Valešová, linda.valesova@camic.cz