Logo VOD-KA 2019
30. 5. 2019

Exponáty v soutěži ZLATÁ VOD-KA na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019

Představme si podrobněji exponáty soutěže ZLATÁ VOD-KA vyhlášené při příležitosti výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 (VOD-KA 2019). 

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 12 exponátů: B&BC Trouba TZHP 120-25/250 IT CV 360 SVC (výrobce: B&BC a.s., vystavovatel: B&BC a.s.), Sequetrol IoT (výrobce: BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o., vystavovatel: BIBUS s.r.o.), VERTILINER – bezvýkopová sanace šachet (výrobce: Reline Europe AG, vystavovatel: B M H spol. s r.o.), Grundfos – in-line čerpadla CR XL (výrobce: Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., vystavovatel: Grundfos), HAWLE-COMBIFLEX (výrobce: E. Hawle Armaturenwerke GmbH, vystavovatel: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.), Enigma3 – Automatický systém lokalizace poruch (výrobce: Primayer Ltd., vystavovatel: Radeton s.r.o.), SENSOR DDS® LID (výrobce: SENSOR spol. s r.o., vystavovatel: SENSOR spol. s r.o.), Průtokový cytometr SIGRIST BactoSense (výrobce: SIGRIST-PHOTOMETER AG, vystavovatel: TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.), Mobilní plnicí linka na pitnou vodu (výrobce: Pražské vodovody a kanalizace a.s., vystavovatel: VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.), Mobilní ultrafiltrační jednotka na úpravu vody (výrobce: VWS MEMSEP s.r.o., vystavovatel: VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.), Prémiové pivo Rko (výrobce: Pivovar Čížová ve spolupráci s VEOLIA ČR, vystavovatel: VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.), Inspekční kamera TECH WORM (výrobce: ZIKMUND electronics, s.r.o., vystavovatel: ZIKMUND electronics, s.r.o.). 

Do užší nominace se dostalo šest exponátů, a to:

  • VERTILINER – bezvýkopová sanace šachet,
  • HAWLE-COMBIFLEX, Enigma3 – Automatický systém lokalizace poruch,
  • SENSOR DDS® LID,
  • Průtokový cytometr SIGRIST BactoSense,
  • Inspekční kamera TECH WORM.

V soutěži uspěly nakonec tři z nich: technologie VERTILINER – bezvýkopová sanace šachet, kterou vyrábí společnost Reline Europe AG. Technologie zvítězila především pro nákladově efektivní způsob rekonstrukce kanalizační infrastruktury. Dalším oceněným exponátem se stal průtokový cytometr SIGRIST BactoSense, který při sledování kvality vody umožňuje velmi rychlou analýzu pitné vody. Výrobcem této technologie je firma SIGRIST – PHOTOMETER AG. Třetím oceněným produktem se stala inspekční kamera TECH WORM, výrobce ZIKMUND elekctronics, s.r.o. Jde o českou rodinnou firmu, jejíž výrobek umožňuje lepší a kvalitnější sledování stavu kanalizační sítě.

Vítězné exponáty

VERTILINER – bezvýkopová sanace šachet

Výrobce: Reline Europe AG

Vystavovatel: B M H spol. s r.o.

VERTILINER – bezvýkopová sanace šachet
Průtokový cytometr SIGRIST BactoSense

Průtokový cytometr SIGRIST BactoSense

Výrobce: SIGRIST-PHOTOMETER AG

Vystavovatel: TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.

Inspekční kamera TECH WORM

Výrobce: ZIKMUND electronics, s.r.o.

Vystavovatel: ZIKMUND electronics, s.r.o.

Podrobné informace o exponátech naleznete na stránkách výstavy zde.

Soutěž ZLATÁ VOD-KA vyhlásily SOVAK ČR a EXPONEX s.r.o. a byla určena pouze pro exponáty vystavené na výstavě VOD-KA 2019. Základními kritérii hodnocení byly technické řešení, netradiční nápad, design, poměr kvalita a cena, ekologické hledisko, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost, vztah k životnímu prostředí, replikovatelnost a výroba v ČR. 

Průtokový cytometr SIGRIST BactoSense