Muzeum Babylon, zdroj fotek: OVAK pro Technotrasu
1. 7. 2021

Expozice vodárenství v Ostravě „BABYLON“ opět otevřena

Po více než roce se opět otevírá ojedinělá vodárenská výstavní expozice BABYLON, která je součástí památkově chráněného areálu Úpravny vody v Ostravě-Nová Vsi. Přímo ve vodárenské věži z roku 1933, která sloužila účelu odkyselovací stanice, můžete ve vodárenském mini muzeum zažít exkurzi do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou. Otevřeno je v období červenec–říjen, vstup do muzea je zdarma s nutnou rezervací na webu ovak.cz

Myšlenka otevřít v Babylonu expozici ostravského vodárenství se poprvé objevila již v roce 2007, ale podařilo se ji realizovat za přispění statutárního města Ostravy až v roce 2017. Město, které je známo svými technickými památkami, tak získalo další architektonicko-technickou perlu, která je umístěna v areálu Úpravna vody Ostrava-Nová Ves. Úpravna Je dodnes největší a nejvýznamnější vodárnou na území města Ostravy a historie jímání v lokalitě dnešní vodárny sahá podle prvních zmínek až do roku 1885. První jímání podzemní vody v lokalitě bylo realizováno za pomocí jímacích zářezů a přímá předchůdkyně dnešní vodárny byla uvedena do provozu roku 1908.

Muzeum Babylon, zdroj fotek: OVAK pro Technotrasu

„Těší nás, že se BABYLON opět otevírá pro veřejnost. Návštěvníkům pomůže pochopit nejen problematiku zásobovaní Ostravy vodou, ale pomůže mu dotvořit také celkový obraz o městě,“ sdělil Ing. Petr Konečný, MBA, statutární ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Muzeum je tematicky uspořádáno, obsahuje informace o zásobování Ostravy vodou, odkyselovací stanici Babylon, úpravně vody Ostrava-Nová Ves a malých vodních zdrojích.

Ing. Radka Vanková
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.