27. 5. 2015

Fotosoutěž VODA 2015 - výsledky

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) vyhlásilo při příležitosti konání 19. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY – KANALIZACE 2015 jubilejní desátý ročník fotografické soutěže VODA 2015.
Téma letošního ročníku fotosoutěže: „Vodní skvosty“.

Hodnoceno bylo celkem 168 snímků od 53 autorů.
Tyto fotografie posoudila šestičlenná odborná porota. Každý z porotců samostatně vyhodnotil fotografie bez uvedení jména autora, určil své pořadí prvních patnácti snímků a přidělil jim body (1. místo – 15 bodů, 2. místo 14 bodů atd.). Nejvyšší součty bodů od všech porotců pak určily vítěze: 

1. místo a cena 10 000,- Kč:
Lucie Kalkusová – Voda dole, voda nahoře

2. místo a cena 7 500,- Kč:
Kristýna Sedláková – Chalupská slať

3. místo a cena 5 000,- Kč:
Pavel Ouředník – Křemelná

Dále porota udělila 5 čestných uznání spojených s cenou 1 000,- Kč.

Čestná uznání získali:
Simona Pflegerová – Nekonečná volnost
Marta Duchoslavová – Jezero v pohoří Pirin
Lucie Kalkusová – Tudy vede cesta z města
Martin Janča – Když tají ledy
Richard Kučera – Ledová pavučina

Vítězné fotografie spolu s dalšími vybranými snímky, které byly vyhodnoceny na předních místech, mohli vidět návštěvníci 19. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY – KANALIZACE 2015, v jejímž rámci byly výsledky fotosoutěže vyhlášeny.
Další informace včetně uveřejnění vítězných snímků naleznete v letním dvojčísle 7–8 časopisu Sovak, které vyjde v průběhu srpna.

Fotogalerie všech soutěžních snímků je oficiálně k nahlédnutí od 4. 6. 2015 zde. Oceněné snímky naleznete ve fotogalerii Fotosoutěž VODA 2015

Mgr. Jiří Hruška,
šéfredaktor časopisu Sovak,
předseda poroty