15. 6. 2016

Glyfosát a obor veřejných vodovodů a kanalizací ČR

Možná trochu neočekávaným závěrem skončilo ve druhém červnovém týdnu jednání ministrů zemědělství Evropské unie. Evropská komise navrhovala prodloužení používání pesticidních přípravků, obsahujících glyfosát, který je účinnou složkou produktů firmy Monsanto pod produktovým názvem Roundup.

Závěr jednání ministrů k návrhu Evropské komise je negativní, nedoporučují prodloužit povolení k aplikaci pesticidů s obsahem glyfosátu, závěr odpovídá předchozím doporučením Evropského parlamentu, vědeckých i ekologických organizací i stanovisku organizace EurEau, která je plně v souladu se stanoviskem SOVAK ČR. Vzhledem ke končícímu povolení pro používání glyfosátu v červnu tohoto roku je velmi pravděpodobné, že Evropská komise navrhne další výrazné zpřísnění podmínek použití nad rámec již navržených opatření, kterými jsou zákaz kombinace glyfosátu v produktech přípravků na ochranu rostlin s PEOA (polyethylenoxid amid), omezení používání na veřejných prostranstvích a také před obdobím sklizně. Proti dalšímu používání glyfosátu jsou jmenovitě Švédsko, Dánsko, Francie a Nizozemí; zatímco Irsko či Česká republika zatím podporují časové omezení registrace a zúžené možnosti použití.

Oboru VaK se dotýká možný zákaz glyfosátu tím, že by takové opatření rozhodně zlepšilo stav povrchových vod, využívaných pro výrobu vody pitné. Právě sem se přípravky na ochranu rostlin dostávají splachy a návazně působí problémy při úpravě povrchové vody na vodu pitnou. Pokud nejsou úpravny vody doplněny vhodnou technologií na jejich odstraňování, procházejí přípravky na ochranu rostlin do pitné vody. Nejrozšířenější technologií pro odstraňování pesticidních látek je kombinace ozonizace a filtrů s granulovaným aktivním uhlím tak, jak je tomu například na úpravně vody v Plzni. Co se týče návazného výskytu pesticidů v povrchových vodách, tak nejvyšší obsah glyfosátu v povrchových vodách byl identifikován ve Švédsku (370 µg/l), Irsku (186 µg/l) a v Belgii (139 µg/l). Přestože situace v České republice není tak závažná, SOVAK ČR plně podporuje úplný zákaz dalšího používání glyfosátu a podporuje i stanovisko, které směrem k zákazu glyfosfátu uplatňuje europoslanec Pavel Poc s tím, že podmínkou zákazu použití glyfosfátu bude uvedení alternativních přípravků, které nebudou vykazovat obdobně závažné dopady na zdraví člověka jako glyfosát. Zde leží hlavní problém současné situace, kde z řady dostupných účinných látek – substituentů není žádná, která by neměla alespoň částečně podobné toxické účinky ať už v přímé podobě či v podobě metabolitů, a to na vodní prostředí či lidské zdraví.    

Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR