17. 6. 2021

Informace komise metrologické SOVAK ČR

Dne 10. 5. 2021 proběhlo jednání zástupců SOVAK ČR, MZe, UNMZ, ČMI a Xylem Česká republika spol. s r.o. ve věci ověřovacích lhůt vodoměrů. Iniciací tohoto jednání byl ztížený stav provádění revizních výměn vodoměrů vzhledem k opatřením proti SARS CoV-2 a nové poznatky v oblasti smartmeterů a smart meteringu. Ing. Petr Sýkora, Ph.D., předseda komise metrologické SOVAK ČR připravil z jednání následující informaci