Ilustrační foto, zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
11. 5. 2022

Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2022 – 5. část

Seznamte se s přehledem investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce členové SOVAK ČR. Dnes se zaměříme na Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK).

„Finanční prostředky vynaložené společností OVAK na zkvalitnění a udržení stavu vodohospodářské infrastruktury jsou pro rok 2022 očekávány ve výši téměř 400 mil. Kč. Tyto prostředky putují na opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury a do investic a oprav provozního majetku. Kromě toho platíme městu nájem ve výši více než 300 mil. Kč.“, sdělil Petr Konečný, statutární ředitel OVAK.

Investice se netýkají jen obnovy majetku, OVAK patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. Mnohé ojedinělé systémy a zařízení aplikoval v České republice jako první vůbec. Výsledkem je větší efektivita, kvalita a komfortnější služby pro zákazníky.

OVAK mezi prvními v České republice zavedl dálkový odečet vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají zákazníkům společnosti efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích. Výhodou systému, je rovněž maximální přehled o aktuální spotřebě vody i za situace, kdy se náhle změní spotřebitelské chování, ale znamená i pohodlí pro zákazníka a rozšiřuje možnosti rychle kvantifikovat a odhalit úniky vody. Již nyní je systémem pokryto přibližně 60 % vodoměrů, přes které protéká více než 80 % dodávané pitné vody. Záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií „Chytrého měření“ celou Ostravu, tj. 33 000 kusů vodoměrů.

Ostrava má české prvenství také v použití unikátní metody čištění vodovodního potrubí směsí ledu a soli tzv. „Ice Pigging.“ Vysoce inovativní technologie vznikala 10 let ve Velké Británii za účasti Univerzity v Bristolu a princip spočívá v tom, že se do vodovodního potrubí natlačí směs složená z 95 % ledové tříště a z 5 % kuchyňské soli, průchod této směsi potrubím je více než 1 000x účinnější než běžný proplach. V České republice byla poprvé testována v roce 2016.

I přes investice do uvedených a dalších moderních technologií, zaváděných do vodárenské praxe na Ostravsku, má Ostrava stejně jako dosud jednu z nejnižších cen vody ze všech krajských měst České republiky.